Friday, 7 August 2015


Moja samostalna izložba kolaža, održana u Legatu Čolaković, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu tokom juna i jula 2015. 

Snimio Milan Kralj, link je sa njegovog bloga posvećenog izložbama u Beogradu


http://gallery-shots.blogspot.com/2015/08/daniela-fulgosi-linije-vremena-lines-of.html


Monday, 22 June 2015Ostaci i Vazareli 
Remains and Vasarely

kolaž i sitoštampa 
collage and silkscreen
8 delova; 70 X 70 cmTiranin tiraninu
Tyrant to tyrant

kolaž / collage
10 delova; 33 X 99 cm